دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت اقتصاد رفاه- 27 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلودپاورپوینت های اول تاششم ابتدایی و متوسطه تا دانشگاه

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت اقتصاد رفاه- 27 اسلایدuآيا هدف نهايي از اقتصاد و علم اقتصاد، افزايش درآمد است؟ افزايش درآمد، به خودي خود هدف نيست.اما درآمد به مردم كمك مي كند كه زندگي راحت تري داشته باشند ممالک ثروتمند قطعا تفريحات بيشتري دارند و غذاهاي سالم تري مي خورند و همه اينها كيفيت زندگي را بهبود مي بخشند.uنشريه آمريكايي ؛ فارن افرز كه نشريه تخصصي كارشناسان سياست خارجي آمريكا است گزارشي سالانه با عنوان گزارش ارزيابي خوشبختي در جهان منتشر مي كند و دولت انگليس هم مرتباُ ميزان رضايت فردي در جامعه و در سطح كل بريتانيا را به صورت سالانه بررسي کرده و مورد سنجش قرار مي دهد. uuuمحاسبه ثروت و ميزان درآمد و رشد اقتصادي كشورها و جوامع و خانواده ها كار آساني است اما خوشبختي را چطور مي توان ارزيابي كرد و اندازه گرفت؟ مردم ممكن است درباره حقيقت خوشبختي يا رضايتشان از زندگي واقعيت را نگويند.uuuuیك نفر ممكن است معلول باشد و ثروتمند ؛ از نظر بعضي، او يك بدشانس خوشبخت است از نظر بعضي يك خوش شانس بدبخت يا برعكس است . uاقتصاد رفاه اگرچه به عنوان یکی از حوزه هایی قائم به ذات متمایز علم اقتصاد محصول قرن بیستم تلقی میشود، اما یقیناً ریشه های این رشته به قرون هجده و نوزده برمیگردد. اگر بخواهیم به نحوی عام از اقتصاد رفاه صحبت کنیم باید از مندویل، ویکو (Giovanni) Battista Vico، اسمیت ( Adam Smith )و... شروع نمود، ولی آنچه مدنظر این نوشته است با شروع از پارتو به عنوان پدر رشته اقتصاد رفاه میسر خواهد شد. اما لازم است قبل از ورود به بحث پارتو از گوسن ( Hermann Heinrich Gossen )، دیوپیت ( Jules Dupuit ) و والراس (LeonWa lras) ،به عنوان پیشگامان پارتو یاد کنیم.u EV: Equivalent Variation) :EV :
تغییرات معادل (EV) را می توان به عنوان مقدار پولی که مصرف کننده دریافت می کند تا بین پذیرفتن و نپذیرفتن تغییرات قیمتی بی تفاوت باشد, درنظر گرفت.

CV :(CV: Compensating Variation
مقدار درآمدی که به فرد داده می شود تا رفاه از دست رفته اش جبران گردد و بعد از تغییر قیمت به رفاه اولیه °u برگردد.

.1ضریب جینی (Gini coefficient) :uیکی از مهمترین نشانه های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه است.از جمله مهمترین شاخص های این سنجش ضریب یا شاخص جینی (Gini coefficient) است.uضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می شود. این ضریب با نسبتی تعریف می شود که ارزشی بین صفر و یک دارد.uهر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می کند.●u uمنحني لورنز: uابزار مناسبي را براي تحليل هاي مرتبط با توزيع درآمد فراهم مي آورد و براساس آن مي توان به ارزيابي سياست هاي مالي و مقايسه توزيع درآمد بين جوامع و زمان هاي مختلف پرداخت. اين منحني يک منحني فراواني تجمعي است که امکان مقايسه توزيع يک متغير خاص را با توزيع يکنواخت (که مبين برابري کامل است) فراهم مي سازد. uدر پایان به علت اهمیت دو مقوله متضاد فقر و رفاه ؛ مجدداً با تآسی از نتیجه تحقیق گزارش نشریه امریکایی راجع به فقر را یادآوری می نماییم.uuكشورهاي ثروتمند ؛بخشي از بودجه دفاعی(تهاجمی) خود را بايد براي ريشه كني فقر و نابرابري در جهان خرج كنند..u

پاورپوینت


دانلود پاورپوینت


powerpoint


پاورپوینت درسی


ppt


pptx


پاورپوینت اموزشی


پاورپوینت درسی اول ابتدایی تا ششم ابتدایی


پاورپوینت مقطع متوسطه


پاورپوینت دبیرستانی


پاورپوینت درس فارسی ریاضی علوم مطالعات اجتماعی دین و زندگی


پاورپوینت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
نمونه سوال پکیج شوفاژ گازی (2)